Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnat syksyllä 2019 alkaviin koulutuksiin on tehty

 

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnat syksyllä 2019 alkaviin koulutuksiin on tehty. Opiskelijavalinnan tulos näkyy hakijalle Oma Opintopolku -palvelussa osoitteessa opintopolku.fi, joten Karelia ei julkaise valittujen opiskelijoiden nimiä verkkosivuillaan.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 8.7.2019 klo 15 mennessä. Mikäli Karelia-ammattikorkeakouluun jää vapaita opiskelupaikkoja, mahdollisesta lisähausta tiedotetaan Karelian verkkosivuilla osoitteessa www.karelia.fi sekä Opintopolku.fi -palvelussa.

Karelia-ammattikorkeakoulussa oli korkeakoulujen kevään yhteishaussa mukana 22 päivä- tai monimuotototeutuksena toteutettavaa koulutusta, joista viisi oli ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta. Kareliaan tuli yhteensä 4328 hakemusta. Karelian ensisijaiseksi hakukohteekseen valitsi 1436 hakijaa.