Pohjois-Karjalan kauppakamarilta 15 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoululle

 

Pohjois-Karjalan kauppakamari lahjoittaa Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankintaan 15 000 euroa. Lahjoitus kohdistetaan liiketalouden alalle.

Karelia-ammattikorkeakoulun ja maakunnan yritysten välinen tiivis yhteistyö on Pohjois-Karjalan kauppakamarin mukaan tärkeä vetovoimatekijä niin yrityksille kuin opiskelijoillekin. Ammattikorkeakoulusta valmistuneista peräti kaksi kolmasosaa työllistyy paikallisesti, mikä vahvistaa maakunnan yritysten kilpailukykyä merkittävästi.

-  Haluamme edistää erityisesti liiketalouden opintokokonaisuuden kehittämistä ja olla osaltamme mahdollistamassa kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyistä toimintaympäristöä jäsenyrityksillemme, toteaa Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Vuojärvi.

Pohjois-Karjalan kauppakamari on edistänyt maakunnan elinkeinoelämän edellytyksiä jo 65 vuoden ajan. Toiminnassamme mukana olevat yritykset työllistävät liki 31 000 työntekijää ja tuottavat noin 50 prosenttia maakunnan yritysten liikevaihdosta.

Karelia-ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä Pohjois-Karjalan kauppakamarin kanssa yritystoiminnan kehittämisessä, kasvun tukemisessa sekä uuden yrittäjyyden rakentamisessa.

- Karelian liiketalouden opiskelijat linkitetään entistä voimakkaammin maakunnan yritysten käyttöön. Vahvistamme työelämässä tarvittavien digitaitojen oppimista ja ammattikorkeakoulun palvelujen saavutettavuutta. Lämpimät kiitokset Pohjois-Karjalan kauppakamarille heidän meille osoittamasta tuesta, iloitsee rehtori Petri Raivo.

Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja käynnistyi huhtikuussa 2018, ja jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Varainhankintakampanjan aikana saadut lahjoitukset käytetään ammattikorkeakoululaissa tarkoitettujen tehtävien huolehtimiseen. Yli 10 000 euron lahjoitukset voidaan kohdentaa lahjoittajan toiveen mukaisesti koulutusalalle.