Karelia-ammattikorkeakoululta ravitsemusohjausta Utran kouluun

 

Karelia-ammattikorkeakoulu ja Utran koulu ovat aloittaneet yhteistyöprojektin, jossa kuusi sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajaopiskelijaa suorittaa perhehoitotyön harjoittelun Utran koulussa. Harjoittelun aiheena on ravitsemusohjaus 3.- 6. luokan oppilaille.

Kouluissa tarjottava lounas ei maistu kaikille. Harva oppilas syö aterian kaikki osat, ja opettajien ohjauksesta huolimatta suositusten mukainen lautasmalli jää usein toteutumatta. Tavoitteena on kuvata lasten kouluruoka-annoksia, tehdä kuvien perusteella analyysi luokittain tai luokka-asteittain siitä, miten ruokailusuositukset toteutuvat sekä pitää lapsille aiheesta työpajoja terveelliseen ruokailuun ja välipaloihin liittyen. Toimintapäiviä koululla on kolme.

Kevätlukukaudella 2019 harjoittelun suorittaa yhteensä kolme opiskelijaryhmää. Ravitsemuksen lisäksi aiheena ovat mm. tunnetaidot.

 

utra