Karelia-ammattikorkeakoululle myönnetty yli kolme miljoonaa euroa työelämän täsmäkoulutuksiin

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Karelia-ammattikorkeakoululle tänään yhteensä yli kolme miljoona euroa eritysavustusta, jolla vastataan osaajapulaan teknologia- sekä sosiaali- ja terveysaloilla. Aamupäivällä tiedotetun koodarikoulutuksen (1,5 milj. euroa) lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu on myönnetty 1 559 250 euroa väljästi asuttujen alueiden tarpeisiin suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen, joka on suurin yksittäinen eritysavustus.

Tämä nopeavaikutteinen koulutushanke tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän ja ely-keskusten sekä työvoimahallinnon kanssa. Tämä vuonna 2019 alkava koulutus toteutetaan verkostomaisesti yhdessä Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa, iloitsee rehtori Petri Raivo.

Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 495 000 euroa Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus tunnistettuun sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeeseen vastaamiseksi –hankkeelle, jonka toteuttaa on Diakonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä usean ammattikorkeakoulun kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana hankkeessa osatoteuttajana.

Erityisavustuksilla rahoitettavat koulutukset vaihtelevat tutkintoon johtavasta koulutuksesta erikoistumiskoulutuksiin ja lyhempiin tutkinnon osista muodostuviin osaamiskokonaisuuksiin. Koulutusten kohderyhmää ei ole rajattu vain korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Tarkoituksena on toteuttaa kestäviä toimintamalleja, joilla korkeakoulut voivat nopeasti vastata muuttuviin osaamistarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja: rehtori Petri Raivo, puh. 050 310 9749