Karelia-ammattikorkeakoululle 1,5 miljoonaa euroa koodarikoulutuksen järjestämiseen

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille 19 miljoonan euron erityisavustukset, joilla vastataan koodarien työvoimapulaan. Karelia-ammattikorkeakoululle myönnetty osuus on 1 494 900,00 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä todetaan, että informaatio- ja viestintäteknologian alat ovat kasvaneet voimakkaasti koko 2010-luvun ajan. Ohjelmisto-osaajien saatavuus on noussut esiin Suomen kriittisenä menestystekijänä. Osaavan työvoiman saamisen vaikeudet heikentävät ohjelmisto- ja ICT-palvelualan kasvumahdollisuuksia. Pulaa on erityisesti sovelluskehittäjistä, sovellussuunnittelijoista, web-ammattilaisista ja koodareista.

– Tulemme tarjoamaan lyhytkestoisia sekä tutkinnon osista koostuvia täsmäkoulutuksia työelämän tarpeisiin, kertoo rehtori Petri Raivo.

Rahoitettavat koulutukset vaihtelevat muutaman opintopisteen täsmäosaamisesta laajempiin osaamiskokonaisuuksiin. Koulutusten kohderyhmää ei ole rajattu vain korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Korkeakoulut toteuttavat nopeavaikutteiset koulutushankkeet tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän ja ely-keskusten sekä alueen työvoimahallinnon kanssa. Koulutukset käynnistyvät vuonna 2019 yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.