Mantsinen Group Ltd Oy lahjoittaa Karelia-ammattikorkeakoululle 10 000 euroa

 

Mantsinen lahjoittaa Karelia-ammattikorkeakoululle 10 000 euroa. Lahjoitus kohdistetaan tekniikan ja liikenteen alalle.

- Yrityksemme menestyminen on kiinni tekijöidemme osaamisesta. Paikallinen ja korkealaatuinen tekniikan alan koulutus on tämän vuoksi meille erittäin tärkeää. Työntekijöistämme monet ovat opiskelleet Kareliassa ja lisäksi Karelia tarjoaa joustavia jatko-opiskelumahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen työuran aikana, kertoo toimitusjohtaja Mia Mantsinen.

Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnan lähtökohtana on alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen kansainvälistä osaamistasoa vastaavaksi.

- Menestyksemme edellytys ja voimavara on yhteistyö Pohjois-Karjalassa toimivien yritysten kanssa. Pohjois-Karjalan työelämässä toimivista henkilöistä joka kymmenes on suorittanut tutkintonsa Kareliassa. Olemme myös yhteisönä vahva - jäähän Karelian opiskelijoista jopa kaksi kolmasosaa työskentelemään valmistumisensa jälkeen maakuntaan, kertoo rehtori Petri Raivo.

Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja käynnistyi huhtikuussa 2018, ja jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Varainhankintakampanjan aikana saadut lahjoitukset käytetään ammattikorkeakoululaissa tarkoitettujen tehtävien huolehtimiseen. Yli 10 000 euron lahjoitukset voidaan kohdentaa lahjoittajan toiveen mukaisesti koulutusalalle.