Liikesivistysrahastolta 10 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoululle

 

Liikesivistysrahasto on päättänyt lahjoittaa 10 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankintaan. Lahjoitus kohdistetaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle.

Ammattikorkeakouluille suunnatuilla lahjoituksilla Liikesivistysrahaston tavoitteena on tukea yritysten kilpailukyvyn kehittämistä valtakunnallisesti ja Suomen talouden kasvua pitkällä aikavälillä. Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankinnalla edistettävät tavoitteet kulkevat rinnan Liikesivistysrahaston apurahatoiminnan painoalueiden kanssa, jossa toimialojen ja elinkeinoelämän organisaatioiden uudistaminen on keskiössä.

Karelia-ammattikorkeakoulu haluaa vahvistaa alueen yritysten uudistumista, kilpailukykyä ja kasvua.

- Aiomme suunnata varainhankinnassa saadut lahjoitukset tukemaan tätä kehitystä. Kansainvälisen liiketalouden ulkomaiset ja kotimaiset opiskelijat linkitetään entistä voimakkaan maakunnan yritysten käyttöön maakunnan elinkeinoelämän elinvoimaisuuden lisäämiseksi tavara- ja palveluviennin kasvattamiseksi sekä maakuntaan suuntautuvat turismin lisäämiseksi. Olemme erittäin kiitollisia Liikesivistysrahastolle heidän osoittamastaan tuesta, kertoo rehtori Petri Raivo.

Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja käynnistyi huhtikuussa 2018, ja jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Varainhankintakampanjan aikana saadut lahjoitukset käytetään ammattikorkeakoululaissa tarkoitettujen tehtävien huolehtimiseen. Yli 10 000 euron lahjoitukset voidaan kohdentaa lahjoittajan toiveen mukaisesti koulutusalalle.