Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen voi suorittaa kokonaan verkossa

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on käynnistämässä kokonaan verkko-opintoina toteutettavaa korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille. Koulutuksessa on mahdollista kehittää osaamista ja valmiuksia edetessä kohti ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja. Koulutuksessa painottuvat suomen kielen opinnot ja alakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja. Kansallinen koulutus toteutetaan yhteistyössä useiden ammattikorkeakoulujen kanssa osana valmentavien koulutusten kehitttämiseen painottuvaa Valmentavasta valmiiksi -hanketta. Karelian lisäksi sisältöjä ja opetusta koulutukseen toteuttaa kahdeksan ammattikorkeakoulu eri puolelta Suomea.

- Koulutuksessa opiskelija pääsee kehittämään korkeakoulussa tarvittavia opiskelutaitoja sekä tutustumaan itseään kiinnostavaan koulutusalaan. Lisäksi verkkototeutus mahdollistaa sen, että opinnot voi suorittaa missä tahansa, kertoo projektipäällikkö Paavo Raappana.

Opinnoissa painottuvan koulutusalan voi valita henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella. Vaihtoehtoina ovat liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan, tekniikan tai monialainen opintopolku. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan tutkinto-opiskelusta kiinnostuneen on haettava normaalin hakumenettelyn kautta. Valmentavan koulutuksen hakuaika on 5. - 21.12.2018. Valintakoe järjestetään 4.2.2019 ja kuuden kuukauden mittainen koulutus alkaa huhtikuussa 2019.

Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta:

http://www.karelia.fi/fi/koulutus/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus-verkko-opetuksena

https://opintopolku.fi/app/#!/haku/valmaa_haku_s18?page=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los