Draft-ohjelmassa ideoidaan Joensuun kaupungille lisää vetovoimaa

Joensuun kaupunki hakee Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitetyn Draft-ohjelman kautta uusia tuote- tai palveluideoita kaupungin vetovoiman lisäämiseksi. Ensimmäisessä haasteessa kaupunki hakee ideoita, joilla houkutellaan opiskelijoita jäämään Joensuuhun opintojen jälkeen. Toisessa haasteessa etsitään ratkaisuja, jotka elävöittävät Joensuun keskustan aluetta talvikuukausina.

Draft-haussa valitaan enintään neljä tiimiä, joilta kaupunki ostaa tuote- tai palveluidean pilottitoteutuksen. Valinta tehdään joulukuussa ja pilotit toteutetaan alkuvuodesta 2019. Rahoitusta on jaossa yhteensä 10 000 euroa.

Draft-ohjelmaa on järjestetty jo vuodesta 2012 lähtien. Se on suunnattu Karelia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Riverian ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnan edustajille. Draft-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ja kehittää yritysideoita pienimuotoisesti ja helposti ilman turhaa byrokratiaa.

Lue lisää