Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelee tyytyväisiä opiskelijoita

 

Karelia-ammattikorkeakoulu kerää vuosittain lukuvuosipalautetta kaikilta opiskelijoiltaan tammi-maaliskuussa. Nyt saadun palautteen perusteella Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opintoihinsa. Kokonaistyytyväisyys oli 81 % jo neljättä vuotta peräkkäin, mikä tarkoittaa sitä, että tulos säilyi kolmen edellisen vuoden tapaan Karelia-ammattikorkeakoulun historian korkeimmalla tasolla. Erityisen tyytyväisiä koulutukseen olivat ensimmäisen vuoden opiskelijat (kokonaistyytyväisyys 88 %), mutta erot eri vuosikurssien ja koulutusten välillä tasoittuivat entisestään. Tuloksen merkittävyyttä lisää se, että vastaajamäärä on säilynyt korkeana viime vuosien aikana ja oli tänä vuonna edellisiä vuosia korkeampi.

Opiskelijoiden tyytyväisyyskysely kohdentui opetussuunnitelman, koulutuksen toteutuksen, oppimisen ohjauksen ja arvioinnin sekä osaamisen kehittymisen toimivuuteen. Vastaajista 78 % oli tyytyväisiä opetussuunnitelmaan. Koulutuksen toteutukseen oltiin kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä (84 %). Lähes kaikki (96 %) vastaajat olivat sitä mieltä, että yhteistyö opiskelijoiden ja opettajien kanssa toimii hyvin. Oppimisen ohjaukseen ja arviointiin liittyvä tyytyväisyys oli Karelian historian paras (81 %). Osaamisen kehittymiseen liittyvä kokonaispalaute säilyi erittäin hyvällä tasolla (81%).

- Viime vuosina olemme vahvistaneet Karelia-ammattikorkeakoulussa opinto-ohjausta sekä toisesta välittämisen, asioiden puheeksi ottamisen ja yhteisöllisen kehittämisen ilmapiiriä. Olemme myös rakentaneet opintojen etenemisen seurantaa tukevia tietojärjestelmiä. Tämä systemaattinen toiminta kantaa nyt hedelmiä, suuret kiitokset koko henkilöstölle ja opiskelijakunnalle, kertoo vararehtori Pekka Auvinen.

Myös Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAssa ollaan tyytyväisiä lukuvuosipalautteeseen.

- Entistä runsaampi vastausprosentti on erityisen hyvä uutinen myös muilta osin tyytyväisen palautteen ohella. Opiskelijakunnan edunvalvonnan näkökulmasta on tärkeää, että opiskelijat antavat entistä aktiivisemmin palautetta. Palautteessa näkyy myös miten yhteistyö opiskelijoiden ja opettajien välillä koulutuksen ja etenkin opetussuunnitelmien kehittämiseksi on tuottanut hyvää tulosta kuluneen vuoden aikana, kertoo hallituksen puheenjohtaja Robert Kuhlmann.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien tyytyväisyys opintoihin oli edellisten vuoden tapaan kokonaisuutena hyvää (82 %).

Saatua palautetta käsitellään opiskelijaryhmien kanssa huhti-toukokuun aikana ja palautteen pohjalta päätetään kehittämiskohteista ja toimenpiteistä. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunta POKAn kanssa. Karelia-ammattikorkeakoululla on strateginen kumppanuus POKAn kanssa.