Näkökulmia lasten ja nuorten hoitotyön erityiskysymyksiin –julkaisussa käsitellään lasten ja nuorten hoitotyötä

 

Yliopettaja Arja-Irene Tiaisen ja lehtori Tarja Ruokosen toimittama teos Näkökulmia lasten ja nuorten hoitotyön erityiskysymyksiin on julkaistu.

Näkökulmia lasten ja nuorten hoitotyön erityiskysymyksiin – julkaisu pohjautuu pääosin Karelia-ammattikorkeakoulun ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa tehtyihin opinnäytetöihin, joissa käsitellään lasten ja nuorten hoitotyötyötä. Lisäksi julkaisun kirjoittajina ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisen parissa toimivia asiantuntijoita.

Julkaisun teemojen toivotaan tuovan lukijalle uutta osaamista ja pohdittavaa mm. lasten hoitotyön kehittymiseen, hoitohenkilökunnan rooliin surevan lapsen ja nuoren tukemisessa, lasten kaltoinkohtelun tunnistamisessa, viiltelyn tunnistamisessa sekä isäneuvolatoimintaan.

Painettua kirjaa voi ostaa Karelian verkkokaupasta  ja sähköinen versio on vapaasti luettavissa verkossa.