Liikeideoita rahoittava Draft-ohjelma leviää Joensuussa ja Kuopiossa

 

Opiskelijoiden ja henkilökunnan liikeideoita tukeva Draft Program® otetaan käyttöön kevään aikana myös Riveriassa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitettyyn Draft-ohjelmaan ovat tähän saakka voineet osallistua Karelian ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ja henkilökunta tiimeineen. Draft-ohjelma on osoittautunut erinomaiseksi matalan kynnyksen keinoksi kokeilla, testata ja kehittää liikeideoita ketterästi.

– Draftin avulla opiskelijat ovat saaneet paitsi rahallista tukea myös arvokasta osaamispääomaa ideoiden testaukseen ja eteenpäin viemiseen jopa yritystoiminnaksi asti, sanoo Karelia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen.

– Näemme tärkeänä sen, että voimme tarjota Draft-ohjelman tukea nyt myös toisen asteen opiskelijoille Riveriassa sekä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille Pohjois-Savossa. Parhaimmillaan tästä voi syntyä uudenlaisia ideoita ja uutta yritystoimintaa, jossa yhdistyy osaaminen eri koulutusasteilta ja eri aloilta.

Riverian opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua Joensuussa järjestettävään hakutilaisuuteen joko toukokuussa tai syyskuussa. Hakutilaisuudessa raati valitsee tiimit, jotka saavat Draft-mikrorahoituksen käyttöönsä kahdeksan kuukauden ajaksi.

Savonia-ammattikorkeakoulun mukaantulon myötä hakutilaisuuksia aletaan järjestää myös Kuopiossa. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen opiskelijat voivat jatkossa osallistua Draft-hakuun Kuopiossa.

Draft-ohjelmasta on hakenut mikrorahoitusta ideoidensa kokeiluun kaikkiaan 515 henkilöä syksystä 2012 alkaen. Ohjelma on suunniteltu opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja professoreille tehtäväksi opiskelun tai työn ohessa. Ohjelmaa rahoittavat tällä hetkellä Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi Itä-Suomen yliopisto, William ja Ester Otsakorven Säätiö, Connax Oy, Pohjois-Karjalan osuuskauppa PKO sekä Liikesivistysrahasto.