Karelian opiskelijavalinnat syksyllä alkaviin koulutuksiin on tehty

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnat syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin on tehty. Opiskelijavalinnan tulos näkyy hakijalle Oma Opintopolku -palvelussa osoitteessa opintopolku.fi, joten Karelia ei julkaise valittujen opiskelijoiden nimiä verkkosivuillaan.

Kevään toisessa yhteishaussa opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 22.7.2020 klo 15 mennessä. Karelia-ammattikorkeakouluun lisähaussa voi hakea tekniikan koulutuksiin sekä vieraskielisiin koulutuksiin. Lisähaku on käynnissä 7.8. asti. 

Karelia-ammattikorkeakoulussa oli korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa mukana 19 päivä- tai monimuotototeutuksena toteutettavaa koulutusta, joista viisi oli ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta. Kareliaan tuli yhteensä 3 998 hakemusta. Karelian ensisijaiseksi hakukohteekseen valitsi 1 421 hakijaa.