Naiset ja vihapuhe elektronisessa urheilussa

Medianomiopiskelijat Julia Kiiskinen ja Venla Naumanen ovat selvittäneet Karelia-ammattikorkeakoulussa toteutetussa opinnäytteessä Naiset ja elektroninen urheilu naisten asemaa ja pelikeskusteluissa esiintyvää vihapuhetta kotimaisessa elektronisessa urheilussa ja sen yhteisöissä. Aihealue on jäänyt tähän asti muun peleihin suunnatun huomion ja tutkimuksenkin varjoon. Opinnäyte tarjoaa kiinnostavan ja ajankohtaisen katsauksen kilpapelaamisen sukupuolittuneisiin käytäntöihin.

Kiiskinen ja Naumanen ovat keränneet opinnäytteen aineiston pelaajille suunnatulla verkkokyselyllä (n=74), asiantuntijahaastatteluilla ja havainnoimalla joukkueen toimintaa pelitapahtumassa. 

Havainnot herättävät paljon kysymyksiä. Ne paljastavat myös monia sukupuolittuneita käytäntöjä ja toimintakulttuurin vinoutumia sukupuolittuneessa pelaajakulttuurissa.  

Sukupuolittuneet vinoumat heikentävät ja estävät naisten osallistumista pelijoukkueisiin. Peliyhteisöissä vallitsee miehiä suosiva toimintakulttuuri naisia syrjivine puhetapoineen ja käytäntöineen eikä avointa toimintakulttuuria ole päässyt muodostumaan. Nämä pelikulttuurin piirteet selittävät myös naisten vähäisyyttä kilpapelaajina. Raportissa ehdotetaan toimenpiteitä, joilla naisten asemaa pelikulttuurissa voidaan eri tavoin parantaa. 

Julia Kiiskisen ja Venla Naumasen opinnäyte Naiset ja elektroninen urheilu on julkaistu ja ladattavissa kansallisessa Theseus-julkaisutietokannassa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121927636

Lisätietoja: 

Karelia-ammattikorkeakoulu

Julia Kiiskinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Venla Naumanen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Jari Kupiainen, yliopettaja, media-alan koulutus, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 0504323989