Karelia-ammattikorkeakoulu sai tunnustusta tutkimuksen avoimuudesta

Karelia-ammattikorkeakoulu on yksi parhaiten menestyneistä korkeakouluista opetus- ja kulttuuriministeriön juuri julkaistussa selvityksessä, jossa kartoitettiin suomalaisen tiedeyhteisön toimintakulttuurin avoimuutta. Karelian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) käytäntöjen arvioitiin edistävän avointa tiedon tuottamista ja hyödynnettävyyttä erinomaisesti. Karelia saavutti avoimuuden korkeimman, eli viidennen tason ja oli ammattikorkeakouluista toiseksi paras. 

Avoimen toimintakulttuurin tavoitteena on tutkimustulosten parempi ja laajempi hyödynnettävyys eri tahoilla: yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, yritys- ja elinkeinoelämässä sekä kansalaisten kiinnostuksen kohteena. 

- Parhaimmillaan julkisella tutkimusrahoituksella tuotettua tietoa hyödynnetään laajasti myös tutkimusorganisaation ulkopuolella ja sen tuloksena syntyy uutta liiketoimintaa, käytäntöjä ja sovelluksia. Tämä saavutetaan sillä, että tutkimusaineistot ja -tulokset julkaistaan avoimesti saataville ja mahdollistetaan ne kaikkien halukkaitten käyttöön, kertoo tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen Karelia-ammattikorkeakoulusta. 

Karelia-ammattikorkeakoulussa tuotettu tieto ja osaaminen tuodaan näkyväksi julkaisemalla tutkimustuloksia selkokielisesti eri kanavissa (artikkelit, raportit, esitykset, sosiaalinen media). Ajankohtaista tutkimustietoa on jaettu mm. nykyisin suosittujen podcastien muodossa. Tutkimusaineistoja ja käytettyjä menetelmiä on avattu myös korkeakoulun ulkopuolisille tahoille jatkohyödynnettäväksi. Parhaillaan on käynnissä Karelian oppimis- ja palveluympäristöissä syntyvän tiedon avaaminen paremmin yleisön saataville. Kuvailutiedot Karelian tutkimustoiminnassa syntyneistä avoimista aineistoista on jo saatavilla julkisesti verkkosivuilla. 

- Yksi erinomainen esimerkki avatusta aineistosta on osana Karelian tutkimushanketta syntynyt peltojen eroosioherkkyyskartta, joka on nyt alan yritysten ja toimijoiden hyödynnettävissä avoimesti kansallisten Fairdata-palveluiden kautta. Kartan perusteella pystytään esimerkiksi vähentämään lannoituksen rehevöittäviä vaikutuksia vesistöihin, Ilvonen jatkaa. 

Karelia-ammattikorkeakoulussa ensimmäiset askeleet avoimen tieteen ja tutkimuksen tietoiseen edistämiseen otettiin vuonna 2015. Tuolloin asetettiin tavoite nousta Suomen kärkitasolle avoimuudessa vuoteen 2020 mennessä, ja aloitettiin henkilöstön sitouttaminen ja kouluttaminen avoimiin toimintatapoihin. Kareliassa on panostettu tiedon jakamiseen henkilöstölle ja opiskelijoille infojen ja klinikoiden, avoimuuden aamupuurojen, sekä aktiivisen tiedottamisen ja julkaisemisen muodossa. Tuoreimpana ovat syntyneet visuaalisesti helposti hahmotettavat infografiikat, joihin on koottu keskeiset avoimuuteen liittyvät näkökulmat niin TKI-henkilöstölle, opettajille, opiskelijoille kuin kumppaneillekin. Karelia on osallistunut aktiivisesti myös kansalliseen ammattikorkeakoulujen yhteistyöhön avoimuuden kehittämisessä. 

OKM:n selvitys on luettavissa osoitteessa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161990

Lisätietoja: www.karelia.fi/ATT Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 050 311 6314 Projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. p. 050 430 2418