Yhteistyöalustat, digitaaliset työympäristöt ja verkostoyhteistyö

 

Digikiihdyttämö tarjoaa valmennusta digitaalisten välineiden hyödyntämiseen esim. uusien palveluiden tai asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämisessä. Valmennuksen aikana pääset asiantuntijoiden ja vertaisverkoston sparrauksessa tutustumaan ja kokeilemaan eri-laisia digitaalisia välineitä. Saat myös opastusta vaikkapa erilaisten some-kanavien kokei-luun. Ennakkotietoja tai aikaisempaa kokemusta ei vaadita. Digikiihdyttämö on osallistujille maksuton.

Tällä kertaa teemana on verkon kautta tapahtuva yhteistyö. Aiheeseen johdattaa di-gitaalisuuden asiantuntija Hanne Koli. Hanne Koli on koulutukseltaan muotoilija, pe-dagogi ja työnohjaaja. Hän on verkko-oppimiseen liittyvien tietokirjojen kirjoittaja, verkko-oppimistuotteiden kehittäjä sekä organisaatioiden verkko-oppimisratkaisujen suunnittelija ja verkkopedagogiikan valmentaja. Työpajassa tuotetaan yhdessä mate-riaalia verkkoalustalla, joten ota oma kone mukaan, jos mahdollista!

Aika: keskiviikkona 12.9.2018 klo 13−16
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, Voimalan tupa E251

Lisätietoja ja ohjelma

Ilmoittautuminen 7.9.2018 mennessä osoitteessa:

https://www.webropolsurveys.com/S/7F1F7B6BFA35C0EA.par

.