Ikäosaamisen YAMK-opiskelijoiden opinnäytetöiden esityksiä touko-kesäkuussa 2018

 

Kaikille avoimet esitykset Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampuksella, Tikkarinne 9, pikkuauditorio E

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Keskiviikkona 16.5. klo 16.15 – 17.15

Ikääntyneen toimintakykyä tukevan hoitotyön kehittäminen luontolähtöiseen toimintaan perustuen

Kuntouttavan hoitotyön kehittäminen työyhteisössä. Luontolähtöiseen toimintaan perustuvan vuosikellon luominen Karttulan osastolle ikääntyneen toimintakyvyn edistämiseen sekä ylläpitämiseen hoitohenkilökunnalle.

Opinnäytetyön tekijät:

Sari Toroi, sairaanhoitaja, sisätautien ja kirurginen sairaanhoito ja sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja, Kuopion kaupunki, Karttulan osasto.
Anna Torvinen, sairaanhoitaja (AMK), työmarkkinakonsultin tutkinto. Sairaanhoitaja ja luottamusmies, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KYSTERI), Leppävirran terveysaseman osastot.

Opinnäytetyön ovat ohjanneet yliopettaja Liisa Suhonen ja lehtori Elina Lyytikäinen.

Tiistaina 5.6. klo 16.00 – 19.00

Klo 15.00 – 16.00 Omaisyhteistyön kehittäminen muistikoti Aurinkokartanossa

Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää omaisyhteistyötä muistikoti Aurinkokartanossa Iisalmessa, omaisyhteistyön osapuolina asukkaat, omaiset ja työntekijät. Teimme opinnäytetyön tuotoksena toimintamallin omaisyhteistyöstä muistikodin käyttöön. toimeksiantaja on Ylä-Savon Sote ky.

Opinnäytetyön tekijät:

Ritva Kauppinen, sairaanhoitaja AMK
Sairaanhoitaja. Ylä-Savon Sote ky, Ylä-Savon osasto 1
Nanna Nyholm, fysioterapeutti AMK
Fysioterapeutti, Soite.

Opinnäytetyön on ohjannut yliopettaja Marjut Arola.

Klo 16.00 – 17.00 Iäkkään asiakkaan toimintakyvyn tukemisella kohti aktiivisempaa arkea kotihoidossa

Opinnäytetyössä tuotettiin prosessikuvaus ikääntyneen asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen kotihoidon työntekijän toteuttamana. Lisäksi saatiin tietoa siitä, mitkä tekijät edesauttavat ikääntyneen kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn tukemista.

Opinnäytetyön tekijät:
Päivi Kareinen, sairaanhoitaja AMK
Sairaanhoitaja, Siun sote
Inka Pursiainen, sairaanhoitaja AMK
Sairaanhoitaja, Siun sote

Opinnäytetyön on ohjannut yliopettaja Marjut Arola

Klo 17.00 – 18.00 Kotiutusyhdyshenkilön tehtävänkuvan kehittäminen Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa

Opinnäytetyössä on selvitetty osallistavalla kehittämistoiminnalla kotiutusyhdyshenkilön nykytilan tehtävänkuva ja sen pohjalta tehty toimintamalli käytäntöön.

Opinnäytetyön tekijä:

Sari Malinen, sairaanhoitaja AMK

Sairaanhoitaja, Siun sote, Siilaisen kuntoutumiskeskus

Opinnäytetyön ovat ohjanneet yliopettaja Liisa Suhonen ja lehtori Elina Lyytikäinen

Klo 18.00 – 19.00 Ikäjohtaminen kehitysvammaisten asumispalveluissa

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisen kehittämistoiminnan mukaisesti. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ikäosaamista Honkalampi-säätiössä ja opinnäytetyön tuotoksena laadittiin Hyvä ikäjohtaminen Honkalampi-säätiössä - ikäohjelma.

Opinnäytetyön tekijä:
Piia Nieminen, sosionomi (AMK)
Vastaava ohjaaja, Honkalampi-säätiö

Opinnäytetyön on ohjannut yliopettaja Marjut Arola