Active Ageing -seminaari avaa Kiinan-kauppaa iäkkäiden hyvinvoinnin näkökulmasta


Aktiivisen ikääntymisen toimijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille järjestetään kaksikielinen seminaari Sino-Finnish Seminar on Active Ageing – Services, products and expertise for better health and wellbeing 4.4.2017 Helsingissä.

Seminaarin puheenvuoroissa käydään läpi aktiivisen ikääntymisen tuotteiden, palvelujen ja osaamisen markkinoita ja kaupankäyntiä Kiinassa. Asiantuntijavieraat ovat kokeneita yrittäjiä ja Kiinan-kaupan osaajia. Seminaarista saa tietoa, kokemuksia ja esimerkkejä siitä, miten Kiinaa ja Suomea yhdistävä väestörakenteen muutos ja aktiivisen ikääntymisen palvelut, osaaminen ja tuotteet voidaan saada palvelemaan iäkkäiden hyvinvointia molemmissa maissa.

Seminaarin järjestää Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteinen FEFE-hanke (Further East from the East).