exam logo black small 230x128 EXAM Tentin vapauttaminen uusintaa varten

Yleisen tentin asetuksiin voi määritellä, montako kertaa se on suoritettavissa ennen arviointia. Oletuksena on 1 suorituskerta ts. opiskelija voi suorittaa tentin vain yhden kerran ennen arviointia. Arvioinnin jälkeen opiskelija voi ilmoittautua uuteen tenttiin, jos tentin suoritusaikaa on jäljellä. Tentin keskeyttäminen lasketaan myös suorituskerraksi.

Jos tentin asetuksissa on määritelty esim. 1 suorituskerta, opiskelija voi vapauttaa varauksensa perumalla sen, jonka jälkeen hän voi tehdä uuden varauksen. Opettaja voi myös vapauttaa suorituskerran, jos esim. opiskelija jää tulematta tenttiin ja suorituskerrat on käytetty (tenttiin tulematta jättäminen ilman että on peruuttanut varauksensa, lasketaan vielä suorituskerraksi).

Tenttiin saapumattomat näkyvät tentin tiedoissa Suoritukset-välilehdellä.


EXAM vapauttaminen 1


Klikkaa Tenttiin saapumattomat-linkkiä.
Klikkaa opiskelijan nimen perässä Vapauta-painiketta. Järjestelmä vahvistaa vapauttamisen.

EXAM vapauttaminen 2