EXAM Kysymyksistä tentiksi

EXAM-tentissä tentti on aina kiinnitetty johonkin opintojaksoon.

Tenttikysymykset jakautuvat aihealueisiin ja niiden sisällä oleviin kysymyksiin. Aihealueen sisällä voi määritellä tietystä joukosta arpoutuvat kysymykset. Järjestelmä voi arpoa kysymykset vain jos kysymykset ovat pisteiltään samanarvoiset. Aihealueilla rytmitetään ja sivutetaan tenttiä.

Examissa on seuraavanlaisia kysymystyyppejä:

  • Esseekysymys
  • Aukkotehtävä
  • Monivalinta (yksi oikein)
  • Monivalinta (monta oikein)

Kysymys/tehtävänanto muodostuu tekstistä ja korkeintaan yhdestä liitetiedostosta. Liitetiedosto voi olla kuva tai pdf- tiedosto, tai muu tiedosto, jonka tenttikoneilla olevilla ohjelmilla saa avattua (ohjelmistovalikoima vaihtelee korkeakouluittain). Tehtävänantoon voi tehdä yksinkertaisia muotoiluja.

Kysymyksistä muodostuu kysymyspankkiin kysymyksiä, joita voi käyttää hyväksi muissa tenteissä. Kun lisätään kysymys kysymyspankista, kysymykseen tehdyt muutokset näkyvät kaikissa tenteissä, johon kysymys on liitetty.

Jos tentissä on suorituksia, opiskelijoiden tenttisuoritusten kysymykset on suojattu jälkikäteen tapahtuvilta muokkauksilta tekemällä niistä kopiot tenttisuorituksen alkaessa ts. jos opettajana muuta tenttikysymyksiä sen jälkeen, kun joku opiskelija on käynyt tentin jo suorittamassa, eivät muutokset tule voimaan ko. opiskelijan tenttikysymyksissä).

Kysymyksiä ja tenttejä voi kopioida uusiksi versioiksi, jolloin kopioon tehdyt muutokset eivät muuta alkuperäistä kysymystä.

Opettaja voi muokata tenttiä rauhassa, sillä se näkyy opiskelijoille vasta, kun se julkaistaan Tallenna ja julkaise -painikkeesta.

Opettaja voi määrittää toisen opettajan tentaattoriksi, jolloin toisella opettajalla on täydet oikeudet tenttiin. Toisen opettajan voi määrittää myös arvioijaksi, jolloin toinen opettaja voi arvoida tenttivastauksia, mutta ei voi määrittää tentin suoritustietoja, tai antaa tentistä lopullista arvosanaa. Vain tentaattorilla on nämä oikeudet.

Opiskelija voi liittää tehtävän vastaukseen yhden liitteen. Tarkista korkeakoulusi Exam-tenttikoneissa oleva ohjelmavalikoima, sillä tenttikoneiden ohjelmistovalikoimaa on eri korkeakouluissa tarkoituksella rajattu.

Kun opiskelija on tehnyt tentin, opettaja saa suorituksesta tiedon kerran viikossa sähköpostiin tulevassa viikkokoosteessa. Tentti arvioidaan EXAMissa ja jos se on kytketty korkeakoulun opintohallintojärjestelmään, arvosanatieto siirtyy sinne.