Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille verkko-opintoina

 

Valmentavan koulutuksen voi nyt suorittaa kokonaan verkossa!
 
Laajuus: 30 op
Kesto: 6 kk
Hakuaika: 5.–21.12.2018
Valintakoe: 4.2.2019

Koulutusaika verkossa 1.4.–30.9.2019
 
Miksi osallistuisin valmentavaan koulutukseen?

Valmentavassa koulutuksessa pääset kehittämään omaa osaamistasi ja opiskelutaitojasi eli valmiuksiasi edetä ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin. Verkossa voit opiskella missä tahansa ja valita itseäsi kiinnostavan alan opinnot!
 
Mitä opin valmentavassa koulutuksessa?

Koulutuksessa painottuvat suomen kielen opinnot ja alakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Alakohtainen osaaminen ja suomen kieli 15 op
Englannin kieli 5 op
Alakohtainen matematiikka 5 op
Opiskelutaidot 5 op
 
Vuoden 2019 verkkototeutuksessa voit valita yhden seuraavista opintopoluista:

Liiketalouden ala
Sosiaali- ja terveysala
Tekniikan ala
Monialainen

Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen.
 
Miten opiskelen verkossa?

Koulutus on päätoimista opiskelua (noin 34 tuntia viikossa).
Koulutus sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että olet aktiivinen ja otat vastuun omasta oppimisestasi. Saat tukea opiskeluusi opettajilta, opinto-ohjaajalta ja opiskelijatuutoreilta.
Verkko-opiskeluun tarvitset tietokoneen, internet-yhteyden, kuuloke-mikrofonin ja web-kameran.
 
Mitä koulutus maksaa?

Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta päätoimista opiskelua.
Valmentavan koulutuksen kieliopintoja on mahdollista suorittaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussa, jolloin opinnot ovat maksullisia. Lisätiedot verkkototeutuksen kieliopinnoista avoimessa ammattikorkeakoulussa päivitetään tammikuussa 2019.
 
Miten voin rahoittaa opiskeluni?

Voit hakea opintotukea Kelasta tai tiedustella tukimahdollisuuksia oman alueesi TE-toimistosta.
 
Kuka voi hakea koulutukseen?

Voit hakea valmentavaan koulutukseen, jos:
  • suomen kielen taitosi on vähintään taitotasoa B1.
    Kielitaitotason itsearviointitaulukko (pdf)
  • Olet hakukelpoinen valmentavaan koulutukseen, jos sinulla on
    suomalainen ylioppilastutkinto tai suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto
  • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
    ulkomainen korkeakoulututkinto 
  • jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinun tulee toimittaa pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistusten sijaan.
 
Miten voin hakea koulutukseen?

Hae koulutukseen 21.12.2018 mennessä sähköisellä hakulomakkeella
Valitse hakulomakkeella, minkä alan koulutukseen haet ja missä ammattikorkeakoulussa suoritat valintakokeen.
Saat kutsun valintakokeeseen ja ohjeet ennakkotehtävään sähköpostitse viimeistään 21.1.2019.
 
Haku koulutukseen 5.-21.12.2018 klo 15.00.
Kutsu valintakokeeseen ja ohjeistus ennakkotehtävään 21.1.2019
Valintakoe 4.2.2019
Tieto opiskelijavalinnoista 20.2.2019
Opiskelupaikan vastaanottaminen ja todistusjäljennösten toimittaminen 4.3.2019 klo 15.00.
Koulutus alkaa  1.4.2019
Alkuperäisten todistusten tarkistaminen 1.4.2019
 
Valintakoe:

Valintakoe järjestetään seitsemässä eri ammattikorkeakoulussa maanantaina 4.2.2019.
Valintakokeessa suoritat kirjallisia tehtäviä ja osallistut ryhmäkeskusteluun. Valintakoe mittaa kirjallista ja suullista kielitaitoasi sekä digitaalisia taitojasi.

Valintakoe toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä.
 
Opiskelijavalinnat:

Jokaiseen eri alan koulutukseen valitaan enintään 15 opiskelijaa valintakokeen ja ennakkotehtävän perusteella. Saat tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse viimeistään 20.2.2019.

Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja toimittaa hakukelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset hakijapalveluihin 4.3.2019 mennessä. Ohjeet todistusjäljennösten toimittamisesta päivitetään tähän pian.

Hakukelpoisuuteen oikeuttava tutkinto tulee olla suoritettu 4.3.2019 mennessä.
Alkuperäiset todistukset tarkistetaan koulutuksen alkaessa.
 
Miten voin jatkaa valmentavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen?

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan sinun täytyy hakea tutkintokoulutukseen esim. yhteishaun tai polkuopintojen kautta.

Lisätietoja

Kaisa Juvonen, Karelia- ammattikorkeakoulu, 050 5515464
Tiina Hirard, Turun ammattikorkeakoulu, 044 9074992