innovative nurse

 

Sairaanhoitaja (AMK)
Innovative Nurse -sairaanhoitajakoulutus väljästi asutuille alueille

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja
 (AMK) 

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä
Opiskelupaikat: 30 (erityisesti Pielisen Karjalan seudulla asuville)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua sekä ohjattua etäopiskelua. Opinnoissa hyödynnetään työn opinnollistamista. Opintoja on mahdollista suorittaa osittain työn ohessa.
Opetuskieli: suomi

Koulutuspaikka: Pääsääntöisesti Tikkarinne-kampusalueen ulkopuolella.
Hakuaika: 25.2. - 15.3.2019 
Koulutus alkaa: 6.5.2019
Hakukelpoisuus: Yleinen AMK-hakukelpoisuus

Opetussuunnitelma

Innovative Nurse -sairaanhoitajakoulutus on innovatiivinen sairaanhoitajakoulutus, jossa keskitytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaanhoitajien työn erityishaasteisiin. Se on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka asut Pohjois-Karjalan väljästi asutuilla alueilla, esimerkiksi Pielisen-Karjalassa. Sairaanhoitajaopinnoissa opit monipuolisen tietoperustan lisäksi ihmissuhdetaitoja. Opit myös organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä hallitsemaan erilaisia hoitotilanteita. Väljästi asutuilla alueilla sairaanhoitajan osaamisessa korostuvat digitaalisuus (pitkät välimatkat), uudet palveluketjut, itsenäinen päätöksenteko ja suoriutuminen työssä.

Koulutuksessa pätevöidyt sairaanhoitajaksi (AMK), ja osaamisessasi korostuvat esimerkiksi seuraavat tiedot ja taidot:

  • kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut
  • laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon
  • dokumentoinnin ja sähköiset palvelut
  • uuden teknologian käyttöönoton ja käytön
  • sosiaali- ja terveysalan uuden lainsäädännön soveltamista
  • moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan muiden kumppaneiden kanssa 
  • yrittäjyyttä.

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät ja monipuoliset. Voit työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, julkisen ja yksityisen työnantajan palveluksessa, kansainvälisissä tehtävissä sekä suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai yrittäjänä. Sairaanhoitajan ohella sinusta voi tulla esimerkiksi projektityöntekijä, terveyssuunnittelija, lääke-edustaja, tutkimushoitaja, asiakasneuvoja tai palveluohjaaja.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue koulutuksen esite

opintopolku nappi uusi2

Ota yhteyttä:

Riitta Muhonen
riitta.muhonen(at)karelia.fi
+358 50 441 1511

Koulutus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Karelia tunnusvaaka selite rgb FIK logo cmyk 300dpi 1lapinamkOKM logo