Strateginen perusta

 

Karelia-ammattikorkeakoulun strategia on tärkein organisaation toimintaa ja valintoja ohjaava asiakirja. Tällä hetkellä voimassa oleva Karelia 2020 -strategia on laadittu vuosille 2016-2020. Strategia laaditaan osallistavana prosessina yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ammattikorkeakoulun strategiset linjat ja kehittämistoimet on tiivistetty oheiseen tuloskortin esitystapaa noudattavaan kuvioon.

Karelia 2020 –strategian keskeiset valinnat

Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa määritellään korkeakoulun tahtotila. Se ohjaa henkilöstön toimintaa ja päätöksentekoa sekä sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Strategiassa esitetyt linjaukset perustuvat kansallisiin koulutuspoliittisiin ja muihin keskeisiin linjauksiin ja vaatimuksiin, työelämän ja sen kehittämisen tarpeisiin sekä maakunnan ja Joensuun kaupunkiseudun kehittämislinjauksiin.

Strategiaa toteutetaan ja seurataan Karelia/TASO-sopimusten ja niiden toteutumisen seurannan, johdon katselmusten sekä tavoite- ja kehityskeskustelujen avulla. Strategian väliarviointi toteutetaan strategiakauden puolivälissä. Arvioinnin perusteella valitaan strategian loppukauden painopisteet, jotka ohjaavat sen vuosittaista toimeenpanoa. Strategiakauden lopussa toteutetaan koko kautta koskeva arviointi.

Karelia 2020 -strategia