exam logo black small 230x128 EXAM Kysymysten lisäys ja muokkaus


Perusta ensin uusi tentti, jos et halua muokata entistä.


EXAM kys lisays1


 

• EXAM -tenttiin kysymykset lisätään Kysymykset -välilehdellä.
• Kysymykset lisätään aina aihealueisiin, joita tentissä voi olla yksi tai useampia. Aihealue on joukko esim. tiettyyn aiheeseen, kirjaan tai kysymystyyppiin liittyviä kysymyksiä. Yhteen aihealueeseen voi lisätä useampia kysymyksiä.
• Kirjoita kullekin aihealueelle kuvaava nimi (pakollinen tieto). Aihealueet näkyvät opiskelijoille tentissä omina sivuinaan.
• Aihealueen kuvaus -kenttään voit kirjoittaa opiskelijoille erityisohjeita ko. aihealueen kysymyksistä.

• Laittamalla rastin kohtaan "Arvo kysymykset" voit ko. aihealueen sisällä satunnaistaa (arpoa) kysymykset, kun kysymykset ovat samanarvoisia (sama pistemäärä tai hyväksytty-hylätty -asteikko). Tällöin Exam arpoo kullekin opiskelijalle ko. aihealueesta aina määritellyn lukumäärän verran kysymyksiä.


EXAM kys lisays2


• Aihealueeseen voit lisätä kysymyksiä joko kysymyspankistasi "Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista" tai suoraan tenttiin vihreästä "Lisää uusi kysymys" -painikkeesta, ks. tarkempi ohje alla. Elleivät ko. painikkeet ole näkyvissä, klikkaa Tenttikysymykset -sanan oikealla puolella olevaa nuolta.
• Kysymykset aihealueeseen lisättyäsi näet ko. aihealueen lisättyjen kysymysten kokonaispisteet. Uusia aihealueita voit lisätä "Lisää aihealue tenttiin" -painikkeesta.


EXAM kys lisays3


Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista

1. Klikkaa "Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista"
2. Rastita ne kysymykset, jotka haluat lisätä tenttiin.
3. Klikkaa "Lisää valitut"
Voit hakea kysymyspankissa kysymyksiä opintojakson, tentin sekä avainsanojen mukaan.

Lisää kysymykset suoraan tenttiin

Ellei sinulla ole kysymyksiä luotuna kysymyspankkiisi, voit luoda kysymykset suoraan myös tenttiin "Lisää uusi kysymys" -painikkeesta, jolloin niistä syntyy kopio myös kysymyspankkiin.
Examiin voi luoda seuraavia kysymystyyppejä:
• Aukkotehtävä
• Esseekysymys
• Monivalinta (monta oikein)
• Monivalinta (yksi oikein)

Tenttikysymysten muokkaaminen tentissä

Tenttiin lisäämiäsi tenttikysymyksiä pääset muokkaamaan tentissä Asetukset -kohdassa, jossa voit joko muokata kysymystä tai poistaa kysymyksen.


EXAM kys lisays6


EXAM kys lisays7


Opiskelijoiden tenttisuoritusten kysymykset on suojattu jälkikäteen tapahtuvilta muokkauksilta tekemällä niistä kopiot tenttisuorituksen alkaessa ts. jos opettajana muuta tenttikysymyksiä sen jälkeen, kun joku opiskelija on käynyt tentin jo suorittamassa, eivät muutokset tule voimaan ko. opiskelijan tenttikysymyksissä.


EXAM kys lisays8