exam logo black small 230x128 EXAM Tentin laatiminen

1. Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu Karelia-amk:n EXAM-järjestelmään omalla tunnuksellasi.
2. Valitse rooliksi Tentaattori, jos järjestelmä pyytää valitsemaan käyttäjäroolin. Jos Tentaattori-roolia ei näy tai se ei avaudu oletuksena, ota yhteyttä korkeakoulusi tukipalveluun.

Luo tentti
3. Klikkaa työpöydän oikeasta ylälaidasta Uusi tentti -painiketta.
4. Valitse tentin tyypiksi haluamasi:

• Yleinen tentti
• Henkilökohtainen tentti
• Kypsyysnäyte


EXAM tentinlaatiminen1


5. Täydennä tentin perustiedot:
• Hae opintojakso, johon tentti kuuluu joko opintojakson koodilla tai nimellä.
• Anna tentille nimi
• Opintojakson koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä varatessa opiskelija näkee tentin koodin ja nimen. Lisää opintojakson nimen perään saapumisryhmän tunnus.
• Jos samassa tentissä on kysymykset usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.
• Valitse tentin kieli, joka/jotka näytetään opiskelijalle.
• Ei vaikuta käyttöliittymän kieleen, sen voi jokainen käyttäjä itse valita.
• Voit valita useamman kielen.
• Arviointivaiheessa tentaattori valitsee kyseisen tenttisuorituksen kielen.

Tallenna tiedot. Tentti on automaattisesti luonnos-tilassa


EXAM tentinlaatiminen2


6. Täydennä tentin arviointitiedot:


EXAM tentinlaatiminen3


• Suoritustyyppi osasuoritus tai kokonaissuoritus. Jälkimmäinen on automaattisesti valittuna.
• Arvosana-asteikkoon tulee tentin perustiedoista suoraan oletuksena arvosana-asteikko.
• Tentaattorien ja arvioijien lisääminen
• Tentillä voi olla useita tentaattoreita tai arvioijia (arvioija ei voi lukita arviointia eikä muokata tenttiä).
• Jos lisäät tenttiisi toisen tentaattorin / arvioijan, tulee hänen olla ensin kirjautunut järjestelmään ja hänellä tulee olla tentaattorin oikeudet.


7. Täydennä tentin erityisvaatimukset tenttikoneille ja lisää mahdollinen liite.
• Valinta vaikuttaa tilojen ja tietokoneiden valikoitumiseen opiskelijalle.
• Valinta varmistaa, että opiskelijalla on varattavissaan tentin suorittamiseen tarvittavat resurssit.
• Lataa tentin liite
• Voit ladata vain yhden liitteen. Liite voi olla myös ZIP-paketti, jolloin siihen voi pakata useampia tiedostoja. Tarkista onko tenttikoneessa ZIP-tiedostojen aukaisumahdollisuutta.
• Liitetiedostojen avaaminen tenttitilanteessa vaatii, että tarvittava ohjelmisto on asennettu tenttitilan tietokoneelle.
• Tarkista liitteen koko, sillä se voi olla korkeintaan 50 Mt.


EXAM tentinlaatiminen4


8. Täydennä ohjeistus
• Tentin aikana näkyväksi ohjeistukseksi opiskelijalle voi kirjoittaa yleisiä ohjeita, kuten kuinka moneen kysymykseen tentissä tulee vastata tai muistutus että liitteet tulee liittää suoritukseen tentin aikana.
• Tenttivarauksen aikana näkyvään ohjeistukseen opiskelijalle kannattaa mm. kirjoittaa, kenelle tentti on tarkoitettu (esim. tietyn luentokurssin opiskelijoille, sivuaineopiskelijoille) tai muistuttaa jotain (esim. poistaa turha tenttivaraus).
• Teksti näkyy ilman muotoilua.
Tallenna muutokset.

9. Lisää kysymykset (Katso ohjeet Kysymysten lisäys, Kysymykset tenteiksi)

10. Täydennä tentin julkaisemiseen liittyvät tiedot Julkaise-välilehdellä:


EXAM tentinlaatiminen5

 


• Tenttiperiodin alkamis- ja päättymispäivät, eli ajanjakso jolle tenttiaikoja voi varata.
• Kun tenttiin on ilmoittautumisia, vain admin voi lyhentää tenttiperiodia.
• Huomioi, ettei tenttiperiodi ole pidempi kuin opetustapahtuman kesto korkeakoulun opintohallinnon järjestelmässä.
• Tentin kestossa on eri vaihtoehtoja, jotka määritellään korkeakoulun EXAM-järjestelmän asennuksessa.
• Tenttiaika alkaa varauksen alussa.
• Tenttiajassa ei ole myöhästymisvaraa. Puuttuvat minuutit on varattu tenttikoneelta poistumiseen, jotta seuraava tenttijä voi aloittaa tenttinsä seuraavalla tasatunnilla.Jos tenttiin on varauksia, tentin kestoa ei voi muuttaa, koska se sekoittaisi varauskalenterin.
• Julkaisuasetuksissa määritellään, montako kertaa tenttiä voi suorittaa ennen arviointia. Oletuksena on 1 kerta.
• Jos opiskelija ei peruuta tenttivarausta, suoritus lasketaan määrään.
• Arvioinnin jälkeen opiskelija voi ilmoittautua uudellen.
• Ilmoittautumislinkki, jonka opettaja voi lähettää opiskelijoille.

11. Esikatsele tentti huolellisesti.

12. Julkaise tentti klikkaamalla ko. painiketta.


EXAM tentinlaatiminen6


Tentti tulee julkaisun jälkeen opiskelijoiden varattavaksi.
Voit vielä muokata ja lisätä kysymyksiä ja pidentää tenttiperiodia julkaisun jälkeen.