exam logo black small 230x128 Aukkotehtävän laatiminen ja sen arviointi

 

Yhdessä kysymyksessä voi olla monta aukkoa, aukot voivat olla tekstiä tai numeroita
Kysymykselle annetaan kokonaispisteet, jotka arvioinnissa jaetaan aukoille. Painotusta ei voi antaa.

Eli jos kysymyspisteet 5:
• kysymyksessä 5 aukkoa, arvioinnissa 2/5 aukkoa oikein, pisteet 2 pistettä.
• kysymyksessä 2 aukkoa, arvioinnissa 1/2 aukkoa oikein, pisteet 2.5 pistettä

Aukon oikea vastaus
• voi antaa monta oikeaa vaihtoehtoa
• voi antaa et välitä alusta/lopusta esim. kissa* hyväksytään kissa, kissat, kissa, kissan
• voi erottaa ison/pienen alkukirjaimen
• voi antaa numeerisen vastauksen ja sille hyväksyttävän vaihteluvälin
• Aukkotehtävä on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin

Aukkotehtävä opiskelijan tentissä (vastaus kirjoitetaan aukkoon). Kts. kuva alla


EXAM aukkotehtava miksi


Aukkotehtävän luominen:


EXAM aukkotehtava uusi1. Valitse kysymystyyppi:
2. Kirjoita tai kopioi tehtävän teksti kysymystekstiksi,
3. Maalaa aukon kohta tekstistä ja valitse työkaluista "Embedded answer" kuvake EXAM Embedded

4. Kirjoita oikeat vaihtoehdot "Correct answer" kohtaan ohjeiden mukaisesti ja valitse ok. Järjestelmä näyttää täydennettävät kohdat ja oikeat vastaukset keltaisella pohjalla.


 EXAM aukkotehtava maarita


Ei linkkejä
Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.

Lisää tehtävän maksimipisteet. Voit käyttää myös desimaaleja kirjoittamalla pistemäärän kenttään.


EXAM aukkotehtava kysymyksen


EXAM aukkotehtava kysymysteksti


 Kysymyksen lisätiedoissa
• voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja voivat muokata kysymystä),
• voit lisästä kysymykseen liitemateriaali, jonka opiskelija saa auki tentissä

Huom! Lisää liite pdf- tai kuva-formaatissa (muiden tiedostomuotojen kohdalla varmista tenttikoneiden ohjelmistovalikoima).

• voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
• voit lisästä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa,
• voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle).


EXAM aukkotehtava lisaiedot


Kun tallennat kysymyksen, lisätään se tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Tentin tenttiperiodi ja kysymykset ovat muokattavissa, vaikka tentti on julkaistu. Muokkausmahdollisuutta on rajattu ensimmäisen ilmoittautuneen jälkeen, muun muassa periodin lyhentäminen ei onnistu. Järjestelmä ilmoittaa, jos muokkausmahdollisuuksia on rajattu.


Aukkotehtävien arviointi

EXAM aukkotehtava arvioinnissa