ATT kuva


Avoin toimintakulttuuri Kareliassa

 

"Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa." (Avoin tiede ja tutkimus -hanke, OKM)

 
Kareliassa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimustulosten vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Rehtori Petri Raivo on tammikuussa 2017 allekirjoittanut seuraavat avoimia toimintatapoja edistävät asiakirjat:

Koulutukset ja oppaat henkilöstölle ja opiskelijoille

       Aamupuurotilaisuudet ja koulutukset henkilöstölle syksyllä 2018:

 • 26.9. klo 8:15-9: Julkaisijan portaali (Tikkarinne)
 • 24.10. klo 8:15-9: Julkaisutiedon keruu ja rinnakkaistallentaminen (Wärtsilä Wire)
 • 21.11. klo 8:15-9: Aineistonhallinnan portaali (Tikkarinne E127)
 • 22.11. klo 10-12: Avoin tiede ja tutkimus & CC-lisenssit  (Tikkarinne A224)
 • 5.12. klo 8:15-9: Mikä voi olla avointa ja mikä ei? (Wärtsilä Wire)

      Aamupuurotilaisuudet ja koulutukset henkilöstölle keväällä 2019

 • 23.1. klo 8:15-9 aamupuuro : tutkimusetiikka (Tikkarinne E127)
 • 20.2. klo 8:15-9 aamukahvit : tutkimusetiikka (Wärtsilä LITE201f)
 • 20.3. klo 8:15-9 aamupuuro : kummiluokkakokeilu (Tikkarinne E127)
 • 21.3. Sopimukset – Projektin peikko vai pelastus (AC ja nauhoite)
 • 10.4. klo 8.15-9 aamukahvit : kummiluokkakokeilu (Wärtsilä LITE201f)
 • 9.5. Oikeudet TKI-hankkeissa ja oikeuksiensiirtosopimukset (AC ja nauhoite)

 Julkaisuja

       Karelian Vasu-verkkolehti:

 Karelian TKI-ympäristöt - ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit ovat olennainen osa korkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tältä sivustolta löydät Karelian palvelut, laitteet, asiantuntijat ja verkostot kootusti yhdestä paikasta.

 Karelian toimijat

 Karelian toimijat FINAL

 

Rehtori on nimennyt työryhmän edistämään avoimen toimintakulttuurin kehittämistä Karelia-ammattikorkeakoulussa. Työryhmässä on edustajat TKI- ja palveluliiketoiminnan yksiköstä, kirjasto- ja tietopalveluista, tietohallinnosta sekä koulutuksesta (ml. tutkimuseettinen tukihenkilö). Työryhmän puheenjohtajana toimii tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen.

Linkkejä

Avoin TKI- ja oppiminen -hanke

ATT hankkeen logo

Avoin tiede ja tutkimus -sivusto

Fair Data -palvelut

Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

Vastuullinen tiede -sivusto