Avoin ammattikorkeakoulu


Avoin ammattikorkeakoulu on mahdollisuus kaikille opiskelusta kiinnostuneille – iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimessa amk:ssa voit

  • tutustua amk-opintoihin
  • kehittää ammattitaitoasi
  • hyödyntää välivuoden
  • tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Kysy lisää, yhteystiedot löydät täältä!


POLKUOPINNOT tammikuussa 2018

Polkuopinnot on hyvä vaihtoehto silloin, kun tähtäät tutkintoon johtavaan koulutukseen, mutta et ole vielä saanut tai hakenut opiskelupaikkaa. Tammikuussa 2018 alkaviin tutkintoon johtaviin koulutuksiin varataan muutama paikka avoimen amk:n opiskelijoille. Voit opiskella yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa ryhmän opetussuunnitelman mukaisia opintoja. 

Ilmoittautuminen alkaa 11.12. klo 9.00 ja päättyy 12.12. klo 16.00

Lue lisää >>


OPINNOT KEVÄÄLLÄ 2018

Kevään opintotarjonta päivitetään nettisivuillemme marras-joulukuussa. Tulossa mm. taloushallinnon ja kirjanpidon sekä johtamisen opintoja. 

Seuraa sivujamme!

V = verkko-opinnot, M = monimuoto-opinnot, L = lähiopetus


Mietitkö, mitä sinusta tulee "isona"?

Insinööri? Sairaanhoitaja? Fysioterapeutti? Sosionomi? Restonomi? Medianomi? Tradenomi? Bachelor of Business Administration? Metsätalousinsinööri?
Jos mietit, minkälaista AMK-opiskelu on sinun toivealallasi ja mihin töihin sieltä valmistuu, niin tämä opintojakson on juuri sinulle! Totetutus räätälöidään sinun kiinnostustesi ja hakutoiveesi mukaan. 

Minustako AMK-opiskelija? 2 op M


UUTTA!
Näkökulmia ikääntymiseen 15 op

Ikääntyvän yhteiskunnan, ikäihmisten palvelujen ja vanhustyön kehittämiseen uusia eväitä ja välineitä. Avaa uusia näkökulmia ikääntymisen kysymyksiin ja tarkastele ikääntymistä voimavaroista ja mahdollisuuksista käsin. Verkko-opintoina toteutettava opintokokonaisuus Näkökulmia ikääntymiseen 15 op alkaa helmikuussa.

Ikääntyvä yhteiskunta 5 op V
Laaja-alainen kuntoutus 5 op V
Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op V

Opintokokonaisuuden opinnot soveltuvat ikääntyneiden palvelujen ja vanhustyön kehittämisestä kiinnostuneille sekä henkilöille, joiden tavoitteena on hakeutua opiskelemaan Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen (YAMK) -tutkintoa.

Tutustu Ikäosaamisen verkkojulkaisuun IkäNYT! >>


UUTTA!
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa 15 op

Sähköiset palvelujärjestelmät ja sähköiset apuvälineet ovat osin jo nyt arkea, ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan. Opinnoissa käsitellään sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja, niiden hyödyntämistä ja soveltamista asiakastyössä. Lisäät ymmärrystä asiakaslähtöisyyden ja moniammatillisen yhteistyön merkityksestä sähköisten palveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioimisessa.

Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op V
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5 op M
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5 op M


Graafisen suunnittelun verkko-opinnot

Opi tekemään ja käsittelemään laadukkaita kuvia erilaisiin tarkoituksiin. Suunnittele ja toteuta itse oma julkaisu, käyntikortti, logo tai kuvitus taitto-ohjelmilla. Miten typografia tulee ottaa huomioon julkaisuissa ja nettisivuilla? Perehdy sommitteluun ja värioppiin. Hyödynnä oppimaasi omassa graafisessa suunnittelutyössäsi!

Jos valitset useampia graafisen suunnittelun opintoja, huomioi maksukatto 120 euroa/lukukausi! 

Tekniset taidot
Kuvankäsittely, Adobe Photoshop I 3 op
Kuvankäsittely, Adobe Photoshop II, 3 op
Adobe Illustrator 3 op
Julkaisun taitto, Adobe InDesign 4 op

Suunnittelutaidot
Typografia 3 op
Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3 op

Visuaalisen kokonaisuuden hallinta
Yritysilmeen visuaalinen suunnittelu 4 op
Mainoskampanjan visuaalinen suunnittelu 4 op


Biotalousasiantuntijan osaamissalkku

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala. Nyt tarvitaan biotalouden osaajia! 
Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on laaja opintojaksojen kokonaisuus, joka sisältää monipuolisesti opintojaksoja usean korkeakoulun tarjonnasta verkko-opintoina. Osaamissalkku on tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta ja osaamisalasta riippumatta. 

Pohjana henkilökohtaisen osaamissalkun kokoamiselle toimii Näkökulmia biotalouteen -opintojakso, jossa tutustutaan biotalouden osa-alueisiin ja prosesseihin, Suomen biotalousstrategiaan sekä biotalouden mahdollisuuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biotalouteen 2 op  V 
Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op
 V
Metsäenergia 5 op V

Tutustu Biotalousasiantuntijan osaamissalkkuun >>

Lue Kauppakamari-lehden artikkeli Biotalousoppia verkossa


 banneri

Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta ja ilmoittautuminen ovat Meerkadossa. Meerkado on portaali, jossa ilmoittaudutaan ja maksetaan opinnot ilmoittautumisen yhteydessä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkinnästä Karelia-ammattikorkeakoulu Avoin AMK (Joensuu).