sosionomi kuva

 

Sosionomi, monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 50
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. Lähiopetusviikko noin kerran kuukaudessa. Muutoin etäopiskelu.

Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus 

Hakuaika: 5.9. - 19.9.2018

Valintaperusteet ja pääsykokeet (Tiedot päivitetään 25.9.2018 mennessä)

Opetussuunnitelma

Sosiaalipalvelut uudistuvat, ja tarve alan asiantuntijoista kasvaa samaa vauhtia. Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneena sosionomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaalipalvelujen kehittämisen, mikä avaa laajat työllistymismahdollisuudet.

Sosionomina voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille muun muassa varhaiskasvatuksen, nuoriso- ja perhetyön, vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosionomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa. Sosionomeja toimii paljon myös esimiestehtävissä.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon aikana varhaiskasvatuksen opintoja, mikä antaa kelpoisuuden hakea lastentarhanopettajan työtä.

Sosionomeja toimii muun muassa sosiaaliohjaajina, palveluohjaajina, perhetyöntekijöinä, päivätoiminnan ohjaajina, asumispalveluyksikön ohjaajina, projektityöntekijöinä ja lastentarhanopettajina.

Opintosi rakentuvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisistä sisältökokonaisuuksista käytäntöä unohtamatta. Opinnoissa painottuvat erityisesti sosiaalipedagogiikka ja luovat menetelmät. Sosionomikoulutuksen monimuotototeutus rakentuu noin kerran kuukaudessa toteutettavasta, viiden arkipäivän (ma - pe) lähiopetusviikosta ja niiden välisistä etäopiskelujaksoista. Etäjaksoilla työskentelyä ohjataan Moodle-verkko-oppimisympäristössä ja lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan AC-verkkoneuvotteluympäristössä.

Sosionomiopintojesi aikana sinulla tulee olla mahdollisuus oppimistehtävien tekemiseen etäopiskelujaksojen aikana. Opintoihin kuuluvien harjoittelujen aikana sinulla tulee olla mahdollisuus tehdä harjoittelua myös muualla kuin omalla työpaikalla.

Opiskelijoiden tarinoita

 opintopolku nappi uusi2