sosionomi2 kuva

 

Sosionomi

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 50
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 - 18 välillä.

Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus 

Hakuaika: 20.3. - 3.4.2019

Valintaperusteet ja pääsykokeet

Opetussuunnitelma

Sosiaalipalvelut uudistuvat, ja tarve alan asiantuntijoista kasvaa samaa vauhtia. Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneena sosionomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaalipalvelujen kehittämisen, mikä avaa laajat työllistymismahdollisuudet.

Sosionomina voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille muun muassa varhaiskasvatuksen, nuoriso- ja perhetyön, vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosionomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa. Sosionomeja toimii paljon myös esimiestehtävissä.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon aikana varhaiskasvatuksen opintoja, mikä antaa kelpoisuuden hakea lastentarhanopettajan työtä.

Sosionomeja toimii muun muassa sosiaaliohjaajina, palveluohjaajina, perhetyöntekijöinä, päivätoiminnan ohjaajina, asumispalveluyksikön ohjaajina, projektityöntekijöinä ja lastentarhanopettajina.

Opintosi rakentuvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisistä sisältökokonaisuuksista käytäntöä unohtamatta. Opinnoissa painottuvat erityisesti sosiaalipedagogiikka ja luovat menetelmät.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2